Szakterületek

Családjog és büntetőjog teljeskörűen

Családjog

Blog2 small
Bontóper
A házasság felbontása és járulékos kérdéseinek (szülői felügyelet, kapcsolattartás, tartásdíj, lakáshasználat) komplex, gyermekközpontú rendezése.
Blog2 small
Szülői felügyelet
Segítek megtalálni a legmegfelelőbb megoldást – legyen szó akár a szülők megállapodásáról, akár a szülői felügyelet bírósági rendezéséről, akár közös, akár kizárólagos szülői felügyeletről.
Blog2 small
Kapcsolattartás
A gyermekek és a szülők számára egyformán fontos az, hogy a kapcsolattartás mindenki érdekeinek megfelelően kerüljön rendezésre, elkerülhetők legyenek az ezzel kapcsolatos viták, súrlódások.
Blog2 small
Tartásdíj
A gyermek szükségleteihez és a szülők jövedelmi, vagyoni helyzetéhez igazodó gyermektartásdíj megállapítása, annak későbbi megváltoztatása, házastársi tartás, rokontartás.
Blog2 small
Vagyon megosztása
Közös vagyon és különvagyon értékének meghatározása, kiadása – legyen szó akár vagyonjogi szerződésről, akár a bírósági út igénybevételéről mind házastársak, mind élettársak esetében.

Büntetőjog

buntetojog2 small
Kényszerintézkedések
A megfelelő védekezési stratégia és az enyhébb kényszerintézkedés feltételeinek megteremtése esetén anélkül lehet elkerülhető a letartóztatás, hogy a későbbi védekezés ellehetetlenülne.
buntetojog2 small
Kábítószer-kereskedelem
Az egyik legsúlyosabb következményekkel járó bűncselekmény-csoport. Itt különösen fontos a megfelelő védekezés megtalálása és nyomozó hatóság, ügyészség bíróság előtti képviselete.
buntetojog2 small
Vagyon elleni cselekmények
Lopás, sikkasztás, csalás… Segítek a leghatékonyabb megoldás megtalálásában – legyen szó akár terhelt, akár sértett képviseletéről.
buntetojog2 small
Más bűncselekmények
Élet elleni cselekmények, testi sértés, garázdaság, okirat-hamisítás, költségvetési csalás, korrupciós bűncselekmények, közlekedési bűncselekmények, kiskorú veszélyeztetése, rablás, pénzmosás stb.

Hitvallás

Az ügyfél számára legmegfelelőbb megoldás megtalálásának kulcsa a kölcsönös bizalmon alapuló kommunikáció, az ügy részletes megismerése, a tapasztalat és a tudás egyedi ügy szolgálatába állítása.

Megoldandó probléma

Személyes megbeszélés

Megoldás